Kalkulator wynagrodzenia niań

Kwota netto (kwota, którą niania dostanie do ręki po odliczeniu składek i podatku)
Kwota brutto (kwota wynagrodzenia widniejąca na umowie - jest podstawą przy obliczaniu składek i podatku)
Całkowity koszt zleceniodawcy (ostateczna kwota, którą będzie musiał wydać rodzic)
PLN