Nr 1 w Polsce w opiece nad dziećmi

Kalkulator wynagrodzenia niań - umowa uaktywniająca

Umowa zlecenie zawierana między rodzicem a nianią, w której część składek ZUS (do 50% płacy minimalnej) pokrywa budżet państwa.

Kwota brutto: